(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Tài chính, đến nay ngân sách nhà nước đã chi khoảng 17,77 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Ảnh minh họa

Trong đó, chi cho công tác phòng, chống dịch khoảng 5,37 nghìn tỷ đồng; chi hỗ trợ cho 12,6 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ khoảng 12,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện nay, Chính phủ đã thực hiện xuất cấp khoảng 13,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

Có thể nói gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ là quyết định chưa từng có trong tiền lệ, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tại nhiều địa phương trên cả nước đã nhanh chóng thực hiện chi trả cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

NA