(Chinhphu.vn) - Sáng 27/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết trong năm 2019, với quyết tâm tạo đột phá, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu vì mục tiêu phát triển bền vững, toàn ngành TN&MT đã xây dựng chương trình hành động cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

Bám sát phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, toàn ngành đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra; dự báo sát các xu thế, nhận diện, xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh; đổi mới tư duy và hành động; tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Tăng cường rà soát, đánh giá thực tiễn, trình ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách tháo gỡ các vướng mắc, rào cản góp phần khơi thông các nguồn lực tài nguyên, thúc đẩy thu hút đầu tư cho tăng trưởng kinh tế, thắt chặt quản lý môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện, nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Tập trung xây dựng hạ tầng thông tin địa lý; tích hợp, liên thông các dữ liệu tài nguyên và môi trường nền tảng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, sẵng sàng cho ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công; công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường đã được đổi mới, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính, truy thu 82 tỷ đồng, thu hồi 1.484 ha đất.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Những kết quả của ngành tài nguyên môi trường năm 2019

Nỗ lực của toàn ngành tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trên các lĩnh vực và trong phạm vi cả nước. Nổi bật là: Cơ cấu sử dụng đất chuyển dịch theo hướng hiệu quả; nguồn thu từ đất đạt 184.000 tỷ đồng, đóng góp 11% thu ngân sách nội địa. Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS) đối với dịch vụ công về đất đai, môi trường tăng đều qua 3 năm. Tổ chức dịch công chuyển dần sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm minh bạch, tái đầu tư cho ngành, trong đó trong 3 năm qua, các văn phòng đăng ký đất đai đã thu 3.857 tỷ đồng.

An ninh nguồn nước từng bước được bảo đảm; tài nguyên nước điều tiết, sử dụng hài hòa phục vụ đa mục tiêu. Tiềm năng địa chất, khoáng sản đã được phát huy hiệu quả hơn nữa, đóng góp cho tăng trưởng sau nhiều năm suy giảm.

Lợi thế, thế mạnh về biển ngày càng được phát triển, trở thành động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của cả nước; các địa phương có biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, TPHCM... đã trở thành khu vực phát triển năng động, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ từ trong tư duy quản lý đến hành động với nhiều giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, sự giám sát và tham gia của người dân. Các giải pháp cho vấn đề quản lý chất thải rắn, giảm thiểu rác thải nhựa từng bước được đẩy mạnh thực hiện và nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của các ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, sự đồng tình và tham gia chủ động, tích cực của người dân, doanh nghiệp trên cả nước như phong trào chống rác thải nhựa. Hệ thống quan trắc, giám sát từng bước được bổ sung đầu tư để kiểm soát nguy cơ cao ô nhiễm môi trường.

Chất lượng dự báo khí tượng thủy văn ngày càng được nâng cao về dự báo dài hạn và ngắn hạn để các bộ, ngành, địa phương chủ động phương án sản xuất, kinh doanh, cũng như tổ chức phòng, tránh thiên tai hiệu quả, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu được đẩy mạnh triển khai như chuyển đổi quy mô lớn, tăng cường kết nối về hạ tầng phát triển kinh tế nhằm chuyển hóa các thách thức thành cơ hội phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long và các vùng miền khác trên cả nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nhìn thẳng vào những tồn tại thách thức của ngành và gợi mở các đại biểu cùng thảo luận đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới như tập trung triển khai các khâu đột phá then chốt nhất là về thể chế, chính sách, pháp luật, khoa học công nghệ, hạ tầng dữ liệu gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy.

Tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện các giải pháp để nguồn lực tài nguyên được giải phóng tối đa, phân bổ và sử dụng hiệu quả cho trước mắt và lâu dài. Tạo chuyển biến căn bản, chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, xây dựng nền tảng pháp lý cho phát triển kinh tế tuần hoàn. Đổi mới công tác dự báo, đa dạng hóa sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai; tập trung nghiên cứu các giải pháp tổng thể, tăng cường điều phối liên vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhật Bắc