(Chinhph.vn) - Ngày 13/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chính thức phát động và triển khai Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”.

Ảnh: VGP/Huy Thắng
Tại Lễ phát động, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DN TW) cho biết theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối tổ chức Cuộc vận động nhằm phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị, DN trong Đảng bộ khối DN Trung ương, Đảng bộ khối DN địa phương và các lực lượng trong xã hội để hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững.

Nội dung là các hiến kế về giải pháp phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của DN, đặc biệt là DN Nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các hình thức hiến kế gồm các kế sách phát triển, các công trình, đề tài, nghiên cứu kèm theo đề xuất về cơ chế, chính sách mới. Các đối tượng tham gia là các cán bộ đảng viên, người lao động thuộc Khối DN Trung ương, khối DN các địa phương, các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và các tầng lớp nhân dân quan tâm đến lĩnh vực này.

Giải thưởng cho các tác giả hiến kế sẽ bao gồm: 1 giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng; 1 giải Nhất trị giá 300 triệu đồng; 3 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng/giải; 5 giải Ba trị giá 30 triệu đồng/giải; 40 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải. Các tác giả đạt từ giải Ba trở lên sẽ được Đảng ủy Khối DN Trung ương tặng bằng khen.

Đảng ủy Khối DN Trung ương sẽ tổng hợp các nội dung hiến kế có giá trị ở tầm quốc gia để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xem xét bổ sung vào Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng như xem xét để ứng dụng trong thực tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đề nghị các Đảng bộ trực thuộc cũng như cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối cần đi đầu, hưởng ứng, tham gia và đề xuất nhiều sáng kiến, kế sách hay để phát triển DN, phát triển kinh tế đất nước. Các cơ quan truyền thông cũng cần tích cực tuyên truyền, các tổ chức, đoàn thể tích cực ủng hộ để cuộc vận động lan tỏa sâu rộng.

Huy Thắng