(Chinhphu.vn) - Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)” dự kiến sẽ được giới thiệu tới giới sưu tập tem và đông đảo người yêu tem trong và ngoài nước kể từ ngày 7/5/2014.

Tem kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ phát hành năm 2004.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam in bộ tem “Kỷ niệm 60 chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)” gồm 1 mẫu tem giá mặt 3.000 đồng.

Theo Chương trình phát hành tem bưu chính Việt Nam năm 2014, “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)”sẽ chính thức được giới thiệu tới giới sưu tập tem và đông đảo người yêu tem trong và ngoài nước kể từ ngày 7/5/2014. Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng của bộ tem này sẽ kéo dài từ ngày 7/5/2014 đến đến ngày 31/12/2015.

Đặc biệt, là một sự kiện nằm trong chương trình chính thức của Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra ngày 7/5 tới, lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính này được tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên, nơi ghi dấu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”của dân tộc Việt Nam năm 1954.

Được biết, Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính Việt Nam đã thống nhất mẫu tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)” sẽ tập trung thể hiện hình ảnh Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ và hoa Ban - loài hoa đặc trưng của miền Tây Bắc Tổ quốc.

Trong danh mục tem bưu chính cách mạng Việt Nam, tính đến nay, đã có 6 bộ tem với tổng cộng 21 mẫu tem và 3 blốc tem về đề tài kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được phát hành, đó là các bộ tem: “Chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 4 mẫu tem, phát hành tháng 10/1954; “Kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 4 mẫu và 1 blốc tem, phát hành ngày 7/5/1964; “Kỷ niệm 20 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 2 mẫu tem, phát hành ngày 7/5/1974; “Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, 7 mẫu tem và 1 blốc tem, phát hành ngày 7/5/1984; “Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 2 mẫu tem, phát hành ngày 7/5/1994; và “Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 2 mẫu và 1 blốc tem, phát hành ngày 7/5/2004.

Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)” sẽ là bộ tem bưu chính Việt Nam thứ bảy ghi dấu sự kiện lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ.

Vân Anh