(Chinhphu.vn) -  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 66/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
Ảnh minh họa

Mức thu lệ phí cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam là 3.000.000 đồng/Giấy phép; lệ phí cấp lại, sửa đổi, bổ sung là 1.500.000 đồng/Giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam thu bằng Đồng Việt Nam.

Đây là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2014.

Thu Nga