(Chinhphu.vn) - Chiều 2/4, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ đối với Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, có 471 đại biểu Quốc hội có mặt trên tổng số 494 người tham gia bỏ phiếu. Với tỉ lệ tán thành trên 85%, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm các chức danh:

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội

- Ông K’so Phước - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

- Ông Nguyễn Văn Hiện - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

- Ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách

- Ông Nguyễn Kim Khoa - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh

- Ông Đào Trọng Thi - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

- Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội

- Bà Nguyễn Thị Nương - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong số nhân sự này, bà Trương Thị Mai đã nhận trọng trách mới là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh nêu trên. Kết quả có 408/414 (tương đương 82,59%) đại biểu có mặt đã tán thành thông qua nghị quyết này.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn với tỉ lệ tán thành là  82,79%.

Trước đó, sáng 2/4, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Tờ trình do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc nêu rõ: “Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ, từng đồng chí đã hoàn thành công việc được giao” và việc thực hiện miễn nhiệm này là “do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội Đảng XII và thực hiện Thông báo số 03 ngày 16/3/2016 của Bộ Chính trị về giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội khoá XIII”.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã trình Quốc hội tờ trình xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Theo tờ trình: Ông Nguyễn Hữu Vạn được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước từ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể Tổng Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ khóa: Quốc hội , miễn nhiệm , Ủy ban Thường vụ Quốc hội , Tổng Kiểm toán , Hội đồng Dân tộc