(Chinhphu.vn) – Sẽ giải thể khoảng 2.500 HTX hoạt động không hiệu quả để thực hiện lành mạnh hóa các hoạt động của các HTX hiện nay.
Hội nghị đánh giá tình hình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế, hợp tác trong nông nghiệp. Ảnh: VGP/Đỗ Hương
Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị đánh giá tình hình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế, hợp tác trong nông nghiệp được tổ chức tại Bộ NN&PTNT ngày 14/10.

Sau khi Luật Hợp tác xã (HTX) ban hành năm 1996 và được sửa đổi năm 2003, hoạt động của các HTX chủ yếu là chuyển đổi từ hình thức sản xuất cũ sang thực hiện theo quy định mới của Luật.

Giai đoạn này số lượng các HTX thành lập mới chưa nhiều, phần lớn các HTX hoạt động hiệu quả không cao, gặp nhiều khó khăn.

Để tiếp tục khắc phục những khó khăn, thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển, Trung ương Đảng đã có Nghị quyết số 13-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (Khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Quốc hội đã ban hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Sau khi Luật được ban hành, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn thực hiện Luật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Hiện nay, các bộ, ngành có liên quan và các địa phương đang tích cực triển khai chủ trương này.

Ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến nay cả nước có 10.339 HTX nông nghiệp. Trong đó, có 9.363 HTX dịch vụ và sản xuất nông nghiệp (chiếm 92%), 115 HTX lâm nghiệp, 594 HTX thuỷ sản và 79 HTX diêm nghiệp.

Tổng số xã viên HTX nông nghiệp cả nước khoảng 6,7 triệu người. Bình quân 1 HTX nông nghiệp có 660 xã viên. Tỷ lệ hộ nông dân tham gia HTX nông nghiệp khoảng 45%.

Các HTX phân bố chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng (35%), miền Trung (26%) còn lại là ở các vùng khác.

Tại hội nghị, một số mục tiêu được đặt ra trong năm 2015 đến 2020 là cơ bản tiến hành chuyển đổi xong 10.336 HTX nông nghiệp sang tổ chức và hoạt động theo Luật HTX 2012.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện nay đạt tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới từ 10% lên 20% vào năm 2015 và trên 50% năm 2020.

Cùng với đó, sẽ thúc đẩy thành lập mới 2.000 HTX theo hướng ưu tiên các HTX sản xuất theo lĩnh vực chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,…

Đặc biệt, sẽ tăng cường sự liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân. Sản xuất theo chuỗi sẽ được đẩy mạnh để tăng lượng nông sản tiêu thụ qua hợp đồng.

Đồng thời, đưa tỷ lệ nông sản tiêu thụ thông qua hợp đồng từ 3-15% hiện nay đạt 25-30% trong thời gian tới.

Đỗ Hương