(Chinhphu.vn) - Phần lớn ý kiến các chuyên gia cho rằng, việc sửa đổi Luật Xây dựng đồng thời với đổi mới đồng bộ, toàn diện cơ chế đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư là vấn đề cần thiết và cấp bách.

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo về Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Về các nội dung trong dự án Luật, liên quan đến quản lý chất lượng công trình, ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam kiến nghị: Đối với dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, cần phải đưa ra các quy định chi tiết quản lý chất lượng qua các giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư phải được cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định (hoặc do một đơn vị tư vấn độc lập thẩm định).

Đối với các công trình có nguy cơ cháy nổ cao, ô nhiễm môi trường, khi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cần có quy định bắt buộc về thẩm định thiết kế cơ sở.

Liên quan đến các quy định về hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng xây dựng, TS. Nguyễn Ngọc Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam góp ý: Nên rà soát và chỉ đưa vào Luật những quy định áp dụng cho tất cả các loại dự án có nguồn gốc vốn khác nhau. Đối với những dự án đầu tư công hoặc sử dụng vốn Nhà nước là chính sẽ quy định điều chỉnh bằng các nghị định, thông tư như Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định về hợp đồng xây dựng hoặc các Thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh biến động giá…

Góp ý vào Dự thảo Luật Xây dựng (sửa  đổi), liên quan đến vấn đề Quy hoạch xây dựng, TS. Đào Ngọc Nghiêm khẳng định, đây là vấn đề rất cần cho hoạt động xây dựng trong Luật Xây dựng (sửa đổi) để giải quyết tồn tại của hệ thống quy hoạch hiện nay.

TS.  Dương Văn Cận, Tổng Thư ký Hiệp hội nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho rằng, vấn đề giá gói thầu cần được bổ sung vào Luật, bởi vì giá gói thầu không phản ánh đúng chi phí nhà thầu bỏ ra  gây thiệt hại kinh tế cho các doanh nghiệp. Nguyên nhân là do giá gói thầu không tính đến yếu tố trượt giá, có thể 80-90% số gói thầu phải điều chỉnh giá. Vì thế, ông Cận kiến nghị nên đưa yếu tố trượt giá vào dự toán mà không để trong dự phòng như quy định hiện nay.

Hội thảo cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng về các vấn đề khác trong Luật của các chuyên gia.

Thay mặt Ban soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng tiếp thu những ý kiến đóng góp thiết thực, cụ thể của các chuyên gia tại hội thảo. Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo Luật Xây dựng trước khi trình Quốc hội.

Toàn Thắng