(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được áp dụng từ ngày 1/1/2016.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư sửa đổi quy định về lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân.

Cụ thể, lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

Mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp dụng tối đa đối với việc đăng ký hộ tịch tại từng cấp quản lý. Cụ thể, mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp xã như sau: Khai sinh, khai tử  không quá 8.000 đồng; Kết hôn không quá 30.000 đồng; Nhận cha, mẹ, con không quá 15.000 đồng.

Điểm mới của Thông tư 179 là quy định cụ thể một số khoản thu đối với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp xã gồm: Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch: Không quá 15.000 đồng; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không quá 15.000 đồng; ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Không quá 8.000 đồng...

Bên cạnh đó, mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định như sau: Khai sinh, khai tử không quá 75.000 đồng; Kết hôn không quá 1.500.000 đồng; Giám hộ: Không quá 75.000 đồng; nhận cha, mẹ, con: Không quá 1.500.000 đồng; Cấp lại bản chính giấy khai sinh không quá 15.000 đồng; Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc không quá 28.000 đồng; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không quá 75.000 đồng; Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không quá 75.000 đồng; Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác không quá 75.000 đồng.

Một điểm mới nữa của Thông tư này là quy định các trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch gồm: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Hiện tại, chỉ trường hợp đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với khai sinh; kết hôn; khai tử; thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch mới được miễn lệ phí.

Những quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Khánh Linh