(Chinhphu.vn) – Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có đề xuất về 15 đề án khuyến nông trọng điểm giai đoạn 2012 – 2014.

Phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo dự án Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2 - Ảnh Chinhphu.vn

Danh sách này được đưa ra hôm nay (14/9) trong Phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo dự án Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2.

Phiên họp đã tập trung vào công tác xây dựng ngành khuyến nông và phương pháp xét chọn các dự án khuyến nông trung ương.

Đến nay các dự án do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì cơ bản đều đã triển khai thực hiện, một số đề án đã cơ bản kết thúc như dự án sản xuất hạt giống lúa lai F1, dự án thâm canh cải tạo vườn cây ăn quả, dự án phòng trừ dịch bệnh tổng hợp cho vật nuôi…

Danh mục các dự án khuyến nông trọng điểm được nêu lên như Dự án Phát triển sản xuất lúa bằng phương pháp mạ ném, Dự án phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi (bưởi, cam), Dự án tổ chức sản xuất cà phê bền vững có chứng chỉ tại khu vực Tây Nguyên…

Với nhiều nỗ lực và kết quả đã đạt được góp phần thúc đẩy ngành Nông nghiệp phát triển nhưng hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập trong công tác tổ chức, quản lý ngành khuyến nông.

Theo ông Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hiện nay việc phân công nhiệm vụ trong quản lý và triển khai hoạt động khuyến nông trung ương còn có chồng chéo và phân tán.

Cơ quan đầu mối quản lý và các cơ quan quản lý chuyên ngành không có bộ máy và lực lượng cán bộ chuyên trách nhưng lại thực hiện cả nhiệm vụ quản lý nhà nước và triển khai cụ thể, dó đó sẽ không tránh khỏi quá tải về nhiệm vụ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hoạt động khuyến nông.

Ông Phan Huy Thông đã đề nghị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại Quyết định 1816/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng đã nhất trí xem xét những bất cập mà Trung tâm KNQG nêu ra.

Về việc hiện nay các đơn vị đăng ký số lượng dự án quá nhiều và có trùng lặp với các dự án đang thực hiện hoặc dự án có phạm vi hẹp không đáp ứng được tiêu chí dự án khuyến nông quốc gia … gây nhiều khó khăn cho hội đồng tuyển chọn, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đề nghị Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp rà soát vòng 1 để loại bỏ những dự án như trên.

Đỗ Hương