(Chinhphu.vn) - Chiều 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc về Chương trình đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giai đoạn 2014-2019.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc về Chương trình Đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam. Ảnh: VGP/Từ Lương

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội thành viên và Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào các nội dung dự thảo Chương trình đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên như việc tăng cường công tác thông tin giữa các tổ chức thành viên và thông tin tuyên truyền đối ngoại; tham mưu, nghiên cứu về đối ngoại nhân dân, góp phần tham gia phản biện xã hội; phát triển, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Theo các đại biểu, chương trình công tác cần nêu bật mục đích, yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân; triển khai có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam; tăng cường phối hợp giữa các đoàn thể, trong đó cần phát huy vai trò chủ trì hiệp thương của MTTQ Việt Nam; tách tài liệu tuyên truyền đối ngoại nhân dân trong nước và ngoài nước riêng; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ và các tổ chức thành viên ở cấp toàn quốc hay vùng, miền; tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi thông tin chuyên đề về các vấn đề quốc tế và đối ngoại; xây dựng tài liệu tuyên truyền đối ngoại, chuyên đề khác nhau như giới thiệu về Việt Nam, Biển Đông, dân chủ, nhân quyền cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; công tác tập huấn đối ngoại nhân dân, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại nhân dân cho các đoàn thể.

Đặc biệt, các đại biểu cho rằng, mục đích Chương trình Công tác phải thể hiện rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; tạo dựng được một Mặt trận đối ngoại nhân dân rộng rãi, hoạt động thống nhất theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả” dưới sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, chương trình công tác đối ngoại nhân dân được xây dựng nhằm đề ra các giải pháp thực hiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019 với mục tiêu “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác quốc tế”.

Để chương trình đối ngoại nhân dân đạt hiệu quả, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chuẩn bị tốt hơn nữa công tác phối hợp thông tin về đối ngoại nhân dân; tham gia giao ban định kỳ để nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân. Bộ Ngoại giao xây dựng tài liệu tuyên truyền theo các chuyên đề khác nhau như giới thiệu về Việt Nam; Việt Nam hội nhập; ASEAN 2015; Biển Đông; vấn đề nhân quyền, tôn giáo và dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị MTTQ Việt Nam phối hợp với các đơn vị, tổ chức thành viên nghiên cứu các đề tài về sự phát triển của các tổ chức phi chính phủ của người Việt Nam; các tổ chức thành viên sớm công bố với MTTQ Việt Nam về chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân, đặc biệt ưu tiên 3 nước bạn Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Từ Lương