(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Sở Y tế các địa phương tiếp tục thanh tra, kiểm tra toàn diện tất cả các điểm tiêm chủng trên địa bàn.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào điều kiện của cơ sở tiêm chủng và việc bảo quản vắc xin, trong đó có vắc xin Quinvaxem. Dựa trên kết quả thanh tra, kiểm tra, Sở Y tế xây dựng kế hoạch khắc phục ngay những tồn tại trong công tác tiêm chủng của các điểm tiêm chủng trên địa bàn.

Tại các điểm tiêm chủng, Sở Y tế phải bố trí các đội cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng nặng.

Đối với tuyến Trung ương, Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa, bệnh, Cục Quản lý Dược và các đơn vị liên quan thành lập 2 đoàn và tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 6 tỉnh thành phố về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, bao gồm 2 tỉnh tại khu vực phía Bắc, 2 tỉnh tại khu vực miền Nam, 1 tỉnh tại khu vực miền Trung và 1 tỉnh tại khu vực Tây Nguyên.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur tiếp tục kiểm tra các tỉnh theo khu vực phụ trách.

Đối với vắc xin Quinvaxem đang được bảo quản ở các tuyến, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý Dược chỉ đạo Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế lập kế hoạch lấy mẫu kiểm định tất cả các lô vắc xin còn thời gian bảo quản theo quy định tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị trước khi đưa vào sử dụng.

Thúy Hà