(Chinhphu.vn) - Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 tới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (Luật BHYT sửa đổi) được kỳ vọng đem lại thêm nhiều quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Người dân sẽ có thêm nhiều quyền lợi khi tham gia BHYT.  Ảnh: VGP/Thúy Hà


Ông Lê Văn Khảm, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm (Bộ Y tế) cho biết, từ ngày 1/1/2015, khi Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực, người dân sẽ phải bắt buộc tham gia BHYT.

Quy định bắt buộc người dân tham gia BHYT đồng nghĩa với việc người dân khi ốm đau đều được bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải chịu rủi ro, khó khăn về mặt tài chính trong chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Đặc biệt, khi mua BHYT theo hộ gia đình, người dân sẽ được giảm trừ mức đóng. Người thứ 2, 3, 4 lần lượt sẽ bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Cũng từ ngày 1/1/2015, người dân khi đi khám, chữa bệnh sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh đối với nhiều đối tượng như: Lực lượng quân đội, công an, người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, người thuộc gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ…

Đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT tới thời điểm đi khám, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến) cũng sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100%.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thân nhân của người có công với cách mạng (trừ đối tượng đã được Quỹ BHYT thanh toán 100%), người thuộc hộ cận nghèo sẽ được Quỹ BHYT chi trả 95%.

Trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến, Quỹ BHYT sẽ thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú (đối với BV tuyến Trung ương), 60% đối với BV tuyến tỉnh, 70% đối với BV tuyến huyện.

Đặc biệt, từ 1/1/2016, khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại BV tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh, người dân sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100%.

Ngoài ra, từ 1/1/2016, Bộ Y tế sẽ mở thông tuyến khám, chữa bệnh. Cụ thể, người dân khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc BV tuyến huyện sẽ được quyền khám, chữa tại tất cả đơn vị tương đương tuyến trong cùng địa bàn tỉnh.

Thúy Hà