(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương vận động doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí khác để có kế hoạch thưởng hoặc hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

 

Ảnh minh họa

Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản số 4590/LĐTBXH-LĐTL đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công. Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương cho thấy, hầu hết các địa phương đã tích cực triển khai, chỉ đạo các đơn vị chức năng, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tổng hợp tình hình báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn có địa phương triển khai chưa nghiêm túc, chưa báo cáo đầy đủ tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015.

Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các nội dung công việc về thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công tại văn bản 4590/LĐTBXH-LĐTL nêu trên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng thời, phối hợp với Liên đoàn lao động nắm tình hình thực hiện việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 130/2014/NĐ-CP; tình hình trả lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015 trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn, chưa có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động thì vận động doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí khác để có kế hoạch thưởng hoặc hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, vận động các doanh nghiệp có thêm các hình thức hỗ trợ khác như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết... Đề nghị các tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên người lao động (nhất là các nơi có nhiều khu công nghiệp) không có điều kiện về quê mà đón Tết tại nơi cư trú.

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục cập nhật tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương theo mẫu gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 28/2/2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vân Trang