(Chinhphu.vn) - Từ ngày 5 đến ngày 11/10, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã làm việc tại 4 tỉnh là Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao đổi với Thường trực tỉnh ủy Qaảng Bình bên lề buổi làm việc. Ảnh: VGP/Thanh Liêm

Nội dung làm việc của đoàn công tác là đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các tỉnh trên nhiệm kỳ 2010-2015 và tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng 2014.

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; tình hình thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2014 tại các địa phương.

Đoàn công tác cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện của Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế thuộc các nội dung trên, đồng thời gợi mở, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh trong nhiệm kỳ tới (2015-2020).

Kết quả của buổi làm việc với các tỉnh miền Trung sẽ giúp cho Ban Kinh tế Trung ương có thêm những số liệu, luận cứ thực tiễn trong quá trình nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế- xã hội; đóng góp vào việc xây dựng báo cáo và văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Tại các buổi làm việc, Thường trực tỉnh ủy 4 tỉnh miền Trung cũng đã kiến nghị Ban Kinh tế Trung ương đề xuất với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tăng cường đầu tư, hỗ trợ vốn cho các tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm, có chương trình tổng thể phát triển toàn diện kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh để có sự bứt phá trong phát triển kinh tế...

Nguyễn Thanh Liêm