(Chinhphu.vn) - Chiều 13/1, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã cùng nhau ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan VPCP và Ban Kinh tế Trung ương nhằm tăng cường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Theo Quy chế, hai bên sẽ phối hợp tham mưu, nghiên cứu, đề xuất xây dựng, theo dõi, đôn đốc thực hiện các chương trình công tác, các đề án, báo cáo về kinh tế-xã hội do Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì chuẩn bị, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghiên cứu khoa học, đề xuất xây dựng chính sách; thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế-xã hội của Đảng, Nhà nước thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trang tin điện tử của Văn phòng Chính phủ, trang tin điện tử của Ban Kinh tế Trung ương, các xuất bản phẩm và các hình thức khác; trao đổi thông tin, báo cáo và phối hợp trong các lĩnh vực cụ thể khác theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Trong trường hợp cần thiết, VPCP lấy ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương về các đề án, dự án, cơ chế, chính sách lớn về kinh tế, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế để phục vụ công tác thẩm tra trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ban Kinh tế Trung ương mời đại diện VPCP tham gia các cuộc họp, hội nghị hoặc tham gia ý kiến khi thẩm định các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực kinh tế-xã hội do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cũng theo Quy chế, trên cơ sở các nội dung của chương trình phối hợp và chương trình công tác đã được cấp có thẩm quyền thông qua, hai bên xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể theo từng năm. Định kỳ hàng năm, lãnh đạo hai bên làm việc liên tịch nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác trong năm và thống nhất nội dung phối hợp của năm sau.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tin tưởng, việc ký kết Quy chế phối hợp này sẽ giúp hai cơ quan nâng cao công tác phối hợp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, kiến thức của đội ngũ cán bộ, chuyên gia của mỗi bên, đồng thời tạo ra hành lang để hai bên phối hợp công tác ngày càng chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Thay mặt ban lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cũng đã bày tỏ cám ơn đến Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo các đơn vị chức năng của VPCP đã soạn thảo Quy chế phối hợp với nội dung có tính chất cụ thể, thiết thực, nêu rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan và lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Về phần mình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên đánh giá cao việc hai cơ quan đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác và bày tỏ tin tưởng rằng, sau khi Quy chế phối hợp có hiệu lực, hai cơ quan sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, giúp các cơ quan, lãnh đạo của Đảng và Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Trung Hiếu