(Chinhphu.vn) - Ngày 21/8, Bộ Giao thông vận tải cho biết bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/9/ 2013, Bộ Giao thông vận tải sẽ cho dừng thu phí từ Đối với trạm thu phí Phù Đổng (Quốc lộ 1).
Đồng thời, trạm thu phí Bàn Thạch (Quốc lộ 1) cũng sẽ chuyển thành trạm dự án BOT để thu phí hoàn vốn cho Dự án BOT hầm Đèo Cả.

Đối với trạm thu phí Hoàng Mai (Quốc lộ 1) và trạm thu phí Bãi Cháy (Quốc lộ 18), Bộ Giao thông vận tải đang thống nhất với Nhà đầu tư để một tổ chức định giá có tư cách pháp nhân (do Bộ Tài chính giới thiệu) xác định giá mua lại quyền thu phí đối với thời gian thu phí còn lại của 2 trạm thu phí này.

Thời gian dừng thu phí 2 trạm này, Bộ Giao thông vận tải sẽ báo cáo Chính phủ sau.

Quyết định này nhằm cụ thể  ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1309/TTg-KTN ngày 16/8/2013 về việc xử lý 04 trạm bán quyền thu phí trên Quốc lộ gồm: trạm Phù Ðổng, Bàn Thạch, Hoàng Mai (trên Quốc lộ 1) và trạm Bãi Cháy (Quốc lộ 18).

Linh Đan