(Chinhphu.vn) - Tối 29/12, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/1/1997-1/1/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: VGP/Thành Chung
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Sau 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 1.280 USD, tăng gần 15 lần so với năm 1997.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị và nông thôn. Các lĩnh vực an sinh xã hội thường xuyên được cấp uỷ, chính quyền các cấp chú trọng. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn duy trì ổn định. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, nhất là ở cơ sở, các thôn bản vùng sâu, vùng xa thường xuyên được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới và xoá đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, đồng thời chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy được các lợi thế so sánh, có quyết tâm cao và giải pháp đột phá để rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bắc Kạn cần có kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể để khai thác, phát huy thế mạnh phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biển khoáng sản, vật liệu xây dựng, nông lâm nghiệp và phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Bắc Kạn chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, làm tốt chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều và xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tỉnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ rệt trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, cải thiện thứ hạng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách nhà nước".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu tỉnh Bắc Kạn tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, củng cố niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Trước đó vào chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Ban chỉ đạo Tây Bắc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Kạn. Phó Thủ tướng mong muốn địa phương cần phát huy lợi thế so sánh của địa phương, phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, lâm nghiệp ứng dụng khoa học, kỹ thuật gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống của người dân.

 Thành Chung