(Chinhphu.vn) - Sáng 8/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tham dự Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX. Cùng tham dự có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và một số cơ quan của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội biểu dương Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước, các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, cùng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của các tầng lớp nhân dân đã cố gắng, nỗ lực, phấn đấu cùng cả nước vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đề ra.

Nhất trí cao với 7 nhóm giải pháp mà tỉnh Bình Phước đề ra cho 6 tháng cuối năm 2020, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cần phải tập trung để nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế của địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng.

Tỉnh cần làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường xúc tiến đầu tư để đón làn sóng đầu tư mới vào địa bàn tỉnh; có những giải pháp hỗ trợ quá trình hình thành, phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bình Phước tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ rừng, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhấn mạnh công tác cán bộ rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đánh giá trong nhiều nhiệm kỳ qua, Bình Phước đã rất quan tâm, coi trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới. Hiện nay, tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ, đội ngũ cán bộ nữ. Nhiều nữ cán bộ đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng nhân dân tỉnh, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với tư cách là đại diện cho nhân dân tỉnh Bình Phước cần phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành đánh giá toàn diện khách quan về tình hình, kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, xây dựng được các chỉ tiêu trong văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời, cùng tích cực tham gia với Đảng bộ và chính quyền trong tỉnh đem tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân Bình Phước đến với Trung ương thông qua các hoạt động góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội đã phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là những quyết sách đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, thể hiện mạnh mẽ quan điểm "miền núi tiến kịp miền xuôi", tạo cơ hội mới để vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển toàn diện, bền vững.

Bình Phước là tỉnh có 41 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Do đó, để đưa các quyết sách quan trọng đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương phù hợp cùng với ngân sách Trung ương và huy động thêm các nguồn lực xã hội trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo thẩm quyền và thực hiện tốt Đề án, Nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để lựa chọn, bầu ra được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới; bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo luật định và đạt hiệu quả cao.


Theo TTXVN