(Chinhphu.vn) - Ngày 4/8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ tiếp tục điều chỉnh văn kiện Đại hội theo hướng cô đọng hơn. Ảnh: VGP/Từ Lương
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã nêu một số nội dung để các đại biểu thảo luận.

Theo đó, dự thảo báo cáo đề ra mục tiêu, 5 phương hướng và 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới với những yêu cầu, sản phẩm cụ thể của công tác Mặt trận.

Các đại biểu nguyên là lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các trí thức, đại diện các dân tộc, tôn giáo và thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam đã đóng góp nhiều ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nguyên Tổng giám đốc TTXVN Đỗ Phượng cho rằng, công tác Mặt trận thời gian gần đây đã đổi mới và hiệu quả hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương hoạt động của Mặt trận vẫn chưa đậm nét. Hiện nay cơ cấu xã hội đã có nhiều thay đổi, biến động lớn nên Mặt trận phải đi vào từng tầng lớp nhân dân, để có thể có cách giải quyết thỏa đáng, lợi ích và yêu cầu chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân.

Còn GS Phạm Thị Trân Châu, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn khoa học giáo dục cho rằng, phương thức hoạt động của Mặt trận không nên hành chính hóa; phải làm sao tiếng nói của Mặt trận dễ đi vào lòng người.

Liên quan đến vấn đề về giáo dục đạo đức con người, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo cho rằng, tôn giáo có nhiều tiềm lực trong cung cấp dịch vụ công và y tế, giáo dục, nhưng hiện nay chúng ta vẫn duy trì ở mức độ cho phép tôn giáo phát triển giáo dục ở cấp mầm non. Đối với giáo dục trong tôn giáo, ông Tuấn cho biết: “Họ vẫn dạy giáo lý, trong đó có cách cư xử, ứng xử rất tốt. Chúng ta không nên độc quyền trong dạy đạo đức cho con người”.

Ông Tuấn đề nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sắp tới cần phải bàn về vấn đề này.

GS Trần Hậu nhận định, dự thảo văn kiện Đại hội cần khách quan trung thực phản ánh đúng đủ thành tựu của khối đại đoàn kết, của Ủy ban MTTQ Việt Nam. Theo ông Hậu, trong Đại hội tới, MTTQ Việt Nam cần giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như khẳng định vai trò vị trí của Mặt trận trong tình hình mới.

Đồng thời, Mặt trận nên công bố một chương trình hành động về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Đây là một yêu cầu mà hơn 90 triệu đồng bào hướng về Đại hội để nghe lời kêu gọi, một tuyên ngôn của Mặt trận để Việt Nam phát triển độc lập và tự chủ...

Trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, thay mặt Ban Thường trực, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ tiếp tục điều chỉnh văn kiện Đại hội theo hướng cô đọng hơn, những khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới sẽ được làm rõ hơn, sẽ có đánh giá toàn diện hơn về tình hình nhân dân.

Sau khi tiếp thu, tổng hợp những ý kiến tại Hội nghị, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam sẽ tập trung thảo luận để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện hiện nay để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (tháng 9/2014). Thời gian hoàn thiện bản Dự thảo văn kiện sửa đổi là 20/8.

Từ Lương