(Chinhphu.vn) - Sáng 3/7, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết “Một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)”, Trưởng Nhóm Kinh tế, đã chủ trì cuộc họp trao đổi về kết quả nghiên cứu tổng kết “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tham gia dự họp và trao đổi ý kiến có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Nhóm thường trực Nhóm kinh tế; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các nhà khoa học, các thành viên Tổ Thư ký trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng Báo cáo tổng kết.

Phó Thủ tướng đánh giá cao quá trình triển khai nghiên cứu tổng hợp, xây dựng Báo cáo đã khái quát, phản ánh trung thực kết quả nghiên cứu, tổng kết của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia tổng kết; nêu được những vấn đề đã thống nhất cao, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mới nảy sinh cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ.

Về những kiến nghị đề xuất cần trao đổi, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị trong quá trình tổng kết, thể hiện trong Kết luận 66-KL/TW, khẳng định và làm rõ hơn nội hàm của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như nội hàm vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế; thực hiện phân bổ và sử dụng nguồn lực theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Lê Sơn