(Chinhphu.vn) - Sáng 28/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2015); đón nhận Huân chương Sao vàng trao cho Dân quân tự vệ Việt Nam và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Cục Dân quân tự vệ Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch nước gắn Huân chương Sao vàng lên lá cờ truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam.
Cùng dự buổi lễ có: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Quốc phòng; bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các đồng chí lão thành cách mạng.

Kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo nguyên lý của Chủ nghĩa Marx-Lenin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã đề ra chủ trường về "Vũ trang công nông".

Từ kinh nghiệm hình thành các đội "Tự vệ đỏ" trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh những năm 1930-1931, ngày 28/3/1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất đã ra Nghị quyết "Về đội tự vệ". Ngày này đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam. 

Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí dũng cảm; lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, kẻ địch có hung bạo thế nào, hễ động vào lực lượng đó, bức tường đó thì kẻ địch nào cũng phải tan rã".

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng cho lực lượng Dân quân tự vệ và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Dân quân tự vệ, của Cục Dân quân tự vệ thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, bên cạnh thời cơ, thuận lợi có những khó khăn, thách thức to lớn, do đó cần củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới.

"Sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là nhiệm vụ chiến lược, cấp thiết hiện nay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp làm lực lượng nòng cốt cho toàn dân thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước ta", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.
Nhật Nam