(Chinhphu.vn) - Chiều 9/1, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và  Văn phòng Chính phủ đã tổ chức gặp mặt cuối năm kiểm điểm công tác tham mưu, phối hợp và định hướng hoạt động phối hợp năm 2014. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu ý kiến.
Bốn văn phòng Trung ương gặp mặt cuối năm kiểm điểm công tác tham mưu, phối hợp và định hướng hoạt động phối hợp năm 2014. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Tham dự cuộc gặp có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã điểm lại các hoạt động tham mưu, tổng hợp và phục vụ hiệu quả của bốn Văn phòng Trung ương đối với các hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo trong năm qua.

Trong năm qua, bốn Văn phòng Trung ương đã tổ chức tốt việc phối hợp, xây dựng chương trình công tác, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; phối hợp tốt trong việc xây dựng các đề án, báo cáo, giải trình của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; tham gia tích cực, có hiệu quả vào những vấn đề quan trọng khác của đất nước, đặc biệt là việc xây dựng, sửa đổi Hiến pháp, xây dựng pháp luật.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên điểm lại hoạt động phối hợp của bốn Văn phòng Trung ương trong năm 2013.
Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm 2013, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn dân, toàn quân, kinh tế-xã hội đất nước đã có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát tốt hơn năm 2012; công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được đẩy mạnh, chính trị xã hội ổn định, vị thế đất nước ngày càng được nâng cao.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong kết quả chung của đất nước có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của bốn Văn phòng Trung ương với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là công tác tham mưu, tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp của bốn Văn phòng trong năm 2013.

Đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, Phó Thủ tướng mong muốn, bốn Văn phòng Trung ương tăng cường hơn nữa hiệu quả nghiệp vụ tổng hợp, làm tốt công tác dự báo tình hình, từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng chức năng tham mưu, giúp việc, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng, ban hành chính sách phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị bốn Văn phòng Trung ương phát huy hơn nữa truyền thống gắn bó, hợp tác tốt đẹp, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, yếu kém, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo các Văn phòng Trung ương đều khẳng định sự cộng tác chặt chẽ của các đơn vị đã góp phần tham mưu và phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Qua quá trình phối hợp, hoạt động của bốn Văn phòng Trung ương ngày một đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Lê Sơn