(Chinhphu.vn) - Ngày 11/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự Đại hội.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương lao động hạng Nhì cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua, khen thưởng của tỉnh Gia Lai trong 5 năm qua. Đồng thời, thống nhất với phương hướng, mục tiêu, 4 nhiệm vụ và 6 giải pháp chủ yếu được tỉnh Gia Lai đề ra.  

Để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm đúng quy trình và có tính nêu gương thực sự. Tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động về cơ sở một cách triệt để với mục tiêu cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển công nghệ chế biến năng lượng tái tạo, du lịch. Tỉnh quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới hòa bình, hữu nghị, phấn đấu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, trong 5 năm qua, phong trào thi đua của tỉnh có những chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Gia Lai đã phát huy được truyền thống cách mạng của vùng đất Tây Nguyên kiên cường, bất khuất để hoàn thành các mục tiêu phát triển chung của tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: TTXVN

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phát triển đều khắp ở tất cả các lĩnh vực, đơn vị, địa phương tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Qua các phong trào thi đua yêu nước có nhiều điển hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, biểu hiện cho ý chí chịu khó, vươn lên và tinh thần sáng tạo của con người vùng đất đỏ Bazan mộc mạc, kiên trung.
       
Trong khuôn khổ Đại hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020=2025 với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh". Trong giai đoạn tới, tỉnh Gia Lai tập trung huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể và 7 cá nhân; trao Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 6 cá nhân. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trao cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo TTXVN