(Chinhphu.vn) - Ngày 6/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ về công tác năm 2015, quý I/2016 và phương hướng, nhiệm vụ ngành thanh tra trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Thanh tra Chính phủ - Ảnh: VGP/Lê Sơn
Sau khi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả đạt được của ngành thanh tra trong thời gian qua; đồng thời cho rằng trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành thanh tra đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, hoạt động thanh tra có nhiều tiến bộ, xử lý được nhiều vi phạm, góp phần chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tốt hơn; nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai và đang đi vào thực tiễn. Công tác xây dựng ngành thanh tra được quan tâm, củng cố về mọi mặt; trình độ, năng lực của cán bộ thanh tra tiếp tục được nâng lên. Hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường, hiệu quả công tác tuyên truyền về hoạt động ngành thanh tra ngày càng được nâng cao.

Về thực hành công vụ được giao, Phó Thủ tướng yêu cầu: Toàn ngành thanh tra phải phát huy hết trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của mình để chỉ đạo công tác thanh tra đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu cao nhất của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những bất cập, yếu kém, hạn chế mà ngành thanh tra cần có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới. Đó là, tiến độ thực hiện một số cuộc thanh tra còn chậm, kiến nghị xử lý sau thanh tra chưa đủ nghiêm, chất lượng một số kết luận thanh tra còn hạn chế; vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc chưa được thanh tra, xử lý kịp thời. Tình hình khiếu nại tố cáo vẫn còn diễn ra căng thẳng, tiềm ẩn nhiều phức tạp, tỉ lệ giải quyết dứt điểm còn thấp. Công tác phòng chống tham nhũng kết quả đạt được còn khiêm tốn, số vụ việc tham nhũng phát hiện, xử lý chưa được nhiều, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp.

Từ đó, Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, ngành thanh tra phải tăng cường đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng và trình độ công tác chuyên môn; tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cần chủ động, kịp thời tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Ngành thanh tra cần đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng, đạo đức, nghề nghiệp thanh tra lên ngang tầm nhiệm vụ để tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện hơn trong công tác. Để làm được điều đó, ngành thanh tra phải tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng và trình độ, phẩm chất, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cần chủ động, kịp thời tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Về công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và trình Chính phủ dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, Phó Thủ tướng đề nghị Thanh tra Chính phủ cần tích cực, khẩn trương hoàn thiện, lấy ý kiến, đánh giá của các bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng trong sửa đổi Luật này.

Nhằm giải quyết tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài, Phó Thủ tướng đề nghị ngành thanh tra, cùng các cơ quan chức năng tăng cường giải thích pháp luật cho người dân hiểu và thực hiện đúng theo quy định, đồng thời quá trình giải quyết, kết luận về khiếu nại, tố cáo phải bảo đảm đúng pháp luật, rõ ràng, tránh tình trạng người dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Trước tình trạng phức tạp, có những đối tượng quá khích hoặc bị kích động gây rối, Thanh tra Chính phủ cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại Trụ sở Tiếp công dân ở Trung ương và địa phương.

Về các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và giao các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, tiếp thu và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Báo cáo với Phó Thủ tướng về tổng kết công tác năm 2015 và quý I/2016, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cho biết toàn ngành thanh tra đã triển khai 8.080 cuộc thanh tra hành chính và 277.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm gần 120.800 tỷ đồng và 18.430 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 24.760 tỷ đồng và 7.050 ha đất; đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.839 tập thể; xử lý vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân 12.100 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 72 vụ, 79 đối tượng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan Thanh tra đã phát hiện 42 vụ, 77 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 47,3 tỷ đồng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp hơn 451.000 lượt công dân với 223.800 vụ việc; có 6.080 đoàn đông người. Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 138 tỷ đồng, 166 ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.735 người, kiến nghị xử lý hành chính 534 người, chuyển cơ quan điều tra 18 vụ, 10 người.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cũng cho biết, công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương đến nay đã cơ bản hoàn thành, nhưng tiến độ chưa đạt với yêu cầu. Bên cạnh đó, tổ chức và hoạt động thanh tra theo Luật Thanh tra hiện hành còn nhiều bất cập, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quản lý. Tổ chức thanh tra chưa chặt chẽ, thiếu tính hệ thống, thẩm quyền thanh tra chưa đủ điều kiện để thực thi nhiệm vụ. Cơ quan thanh tra phụ thuộc nhiều vào Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nên gặp nhiều khó khăn trong chỉ đạo, điều hành.

Về tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, theo ông Nguyễn Đức Hạnh, một số nguyên nhân cơ bản là do cơ chế chính sách về vấn đề này còn nhiều hạn chế, nhất là chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi của nhân dân như công tác bồi thường, giải phóng khi thu hồi đất. Cơ chế pháp luật và chất lượng, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nhiều nơi còn hạn chế. Việc thực hiện mệnh lệnh hành chính trong giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa nghiêm, bên cạnh đó là sự kích động, xúi giục nhân dân đi khiếu kiện của các thế lực xấu.

Lê Sơn

Từ khóa: Chính phủ , Phó Thủ tướng , Trương Hòa Bình , Thanh tra Chính phủ , thanh tra , khiếu nại , tố cáo , tham nhũng