(Chinhphu.vn) -Đây là một trong những vấn đề lớn được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu trong phát biểu khi dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các đơn vị chức năng tới dự.

Trung tâm nghiên cứu KHCN hàng đầu của quân đội

Theo Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) quân sự, trong 60 năm xây dựng và phát triển (12/10/1960-12/10/2020), Viện KHCN quân sự luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Theo đó, Viện đã hoàn thành xuất sắc chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự. Điển hình là Viện  đã tham mưu, tư vấn độc lập, phản biện trong việc xây dựng chủ trương, định hướng, chính sách phát triển KHCN và môi trường của quân đội; trong lựa chọn, mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đầu tư công nghệ, đặc biệt là đối với các lực lượng được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Viện đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều nhiệm vụ KHCN mang tính định hướng quy mô lớn, có độ phức tạp và liên ngành cao, hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài của quân đội, tạo lập luận cứ khoa học cho phát triển các hướng công nghệ mũi nhọn...

Bên cạnh đó, Viện hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học (NCKH), phục vụ đắc lực nhu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của quân đội. Với thế mạnh có đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, đa ngành, Viện đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác NCKH, xác định đúng, trúng khâu đột phá, tập trung mọi nguồn lực cho công tác NCKH theo hướng bám sát, phục vụ nhu cầu huấn luyện, SSCĐ, chiến đấu của quân đội cũng như quá trình phát triển KT-XH của đất nước. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, Viện đã triển khai thực hiện thành công gần 720 dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp, trong đó một số đề tài đạt xuất sắc, nhiều sản phẩm được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, được các cơ quan, đơn vị đánh giá cao.

Công tác đào tạo sau đại học của Viện cũng đạt được những thành tích đáng khích lệ. Hiện nay, Viện đào tạo tiến sĩ ở 13 chuyên ngành với điểm nổi bật trong đào tạo tiến sĩ là luôn gắn chặt và phục vụ đắc lực cho công tác NCKH, nhờ đó chất lượng đào tạo cũng như NCKH không ngừng được nâng cao.

Hiện nay, Viện tập trung nghiên cứu theo 5 hướng cơ bản: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật mới phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu của quân đội; nghiên cứu, cải tiến, hiện đại hoá và sửa chữa, tăng hạn các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; phối hợp với các quân binh chủng để nghiên cứu, khai thác, làm chủ các hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao mới được trang bị; nghiên cứu, sản xuất các linh kiện, vật tư thay thế, công nghệ bảo quản, bảo dưỡng đối với các hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có trong quân đội; nghiên cứu các sản phẩm bảo đảm sức khoẻ, đời sống cho bộ đội trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong điều kiện đặc biệt.

Tập trung nghiên cứu công nghệ cao, mang tầm quốc gia, có tính đột phá

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu, đóng góp to lớn của Viện KHCN quân sự trong công cuộc đấu tranh, giành độc lập dân tộc, chống chiến tranh phá hoại ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc trước đây, trong công cuộc đổi mới đất nước và hiện đại hoá trang bị vũ khí kỹ thuật cho quân đội hiện nay cũng như công nghệ phục vụ phát triển KT-XH và dân sinh khác.

Nhấn mạnh việc đầu tư cho nghiên cứu, phát triển KHCN nói chung, cho KHCN quân sự nói riêng là nhu cầu tất yếu và có ý nghĩa sống còn đối với mọi quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn coi KHCN, giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu và dành nguồn lực xứng đáng để đầu tư nhằm phục vụ cho phát triển KT-XH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bối cảnh tình hình mới đặt ra nhiều yêu cầu cho công tác KHCN nói chung, với vai trò là viện NCKHCN đa ngành, lớn nhất của quân đội, quan trọng của quốc gia, Viện KKHCN quân sự phải là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển KHCN, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị thực tiễn và hàm lượng KHCN cao, phục vụ đắc lực cho nhu cầu huấn luyện, SSCĐ của quân đội, nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Viện KHCN quân sự tiếp tục quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh và phát triển KHCN; nhận thức đúng về vị trí, vai trò của Viện trong việc xây dựng, củng cố sức mạnh quân sự, nâng cao tiềm lực quốc phòng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Viện cần làm tốt hơn nữa để khẳng định vai trò là cơ sở nghiên cứu KHKT và công nghệ quân sự hàng đầu của quân đội ta; thường xuyên bám sát thực tiễn hoạt động của các đơn vị cơ sở, nắm bắt nhu cầu và xu thế của thế giới để chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích KHCN phát triển nhanh, mạnh; tham mưu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KHCN và trong lựa chọn đối tác, lựa chọn công nghệ, mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho quân đội .

Để trở thành một trong những đơn vị tiên phong tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư một cách có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KHCN quân sự nói riêng, KHCN của Việt Nam nói chung, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Viện bám sát xu hướng phát triển, ứng dụng các thành tựu của nhân loại để nghiên cứu, phát triển các hệ thống vũ khí, khí tài mới; cải tiến, hiện đại hóa các vũ khí , trang bị kỹ thuật, phục vụ nhu cầu huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của quân đội và tham gia phát triển KT-XH.

Thời gian tới, Viện cần tập trung nghiên cứu công nghệ cao, mang tầm quốc gia, có tính đột phá và có giá trị thực tiễn cao để phục vụ quốc phòng, an ninh và phát triển KT-XH; nắm bắt các công nghệ lõi, từ đó làm cơ sở nâng cao hiệu quả công tác NCKH, tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích phục vụ quân đội. 

Cùng với việc chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ NCKH, Viện cần tận dụng, phát huy tối đa cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đào tạo được những chuyên gia đầu ngành trên một số lĩnh vực, các công trình sư, tổng công trình sư có đủ khả năng đảm đương những đề án, chương trình lớn về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Viện tập trung xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và đơn vị; chú trọng công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ; quan tâm làm tốt công tác chính sách với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, chính sách hậu phương quân đội...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Viện KHCN quân sự. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Từ năm 1979 đến nay, Viện đã đào tạo được 270 tiến sĩ (trong đó có hơn 100 tiến sĩ là sĩ quan quân đội); từ năm 1994-2010, Viện đào tạo được 113 thạc sĩ, nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ chủ chốt, nhà khoa học có chuyên môn và uy tín cao trong các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang. Viện cũng đã đẩy mạnh các nội dung đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức liên ngành cho cán bộ khoa học kỹ thuật trực tiếp khai thác, đảm bảo kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật mới của các Tổng cục, Quân chủng, Binh chủng. Công tác đào tạo luôn gắn kết chặt chẽ với công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ đắc lực công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả và thành tích đạt được, Viện KHCN quân sự đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba và nhiều huân chương các loại.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Viện KHCN quân sự vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Lê Sơn