(Chinhphu.vn) - Sáng 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: thainguyen.gov.vn.
Tới dự còn có đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, các đại biểu thuộc các bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng 343 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 84.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên đã có nhiều cách làm mới, năng động, sáng tạo; quá trình chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm và tìm ra một số khâu đột phá phát triển kinh tế-xã hội.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo được bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu trên địa bàn...

Cùng với việc khẳng định những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội cũng cần thẳng thắn nhìn nhận đúng mức đối với một số mặt còn hạn chế, yếu kém, để từ đó thảo luận, phân tích và làm rõ thêm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những mặt hạn chế, yếu kém nêu trên, để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này tiếp tục thảo luận sâu sắc và thiết thực để đóng góp được nhiều ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhiệm kỳ tới, để xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, đồng chí Tô Huy Rứa đã nhấn mạnh một số vấn đề để các đại biểu thảo luận và ra Nghị quyết Đại hội, đó là: Xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước tiến bộ mới phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh cũng cần coi trọng việc liên kết vùng nhằm tạo động lực phát triển mới; tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tạo nguồn thu ngân sách lớn, thu hút nhiều lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng và thương hiệu chè Thái Nguyên, tạo chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất, chế biến, đến tiêu thụ chè.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh cần giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao y đức, trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc.

Tỉnh cũng cần chú ý đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; vấn đề an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Song song với nhiệm vụ trên, Thái Nguyên cần tiếp tục quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tạo sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân...

Đặc biệt, đồng chí Tô Huy Rứa cũng lưu ý: Cùng với thảo luận vào báo cáo chính trị của Đại hội, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Do đó, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu cấp ủy khóa mới, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và có cơ cấp hợp lý để lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, lựa chọn các đồng chí tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội XII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX sẽ diễn ra đến ngày 29/10.

Hà Anh (theo thainguyen.gov.vn)