(Chinhphu.vn) - Ngày 22/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN
Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, thị sát tình hình sản xuất, tiến độ thi công một số công trình, dự án trọng điểm: Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh; Dự án sản xuất rau, củ, quả và khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thôn Tân Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà.

Chiều 22/4, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi thấy Hà Tĩnh đã có những bước đi mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển công nghiệp nặng; xây dựng hạ tầng cơ sở cả ở nông thôn và thành thị; chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp trình độ cao, đồng thời phát triển kinh tế hợp tác, liên kết, mời doanh nghiệp vào đầu tư, tạo công ăn việc làm cho nông dân.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đã thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sắp xếp bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Theo báo cáo của tỉnh, những năm qua, kinh tế Hà Tĩnh phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt trên 18%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp-xây dựng 38%, thương mại-dịch vụ 44%, nông-lâm-ngư nghiệp 18%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 giảm còn 5,8%, thấp hơn các tỉnh trong khu vực. Giai đoạn 2011-2015, Hà Tĩnh huy động 287.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2015 đạt 12.092 tỷ đồng; quý I năm 2016 đạt trên 1.800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả cao và toàn diện. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu. Giá trị sản xuất bình quân đạt trên 70 triệu đồng/ha/năm. Đến nay, Hà Tĩnh có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 22,6%), là một trong 13 tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015.

Các loại hình doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có trên 5.000 doanh nghiệp, gần 1.200 hợp tác xã và 2.200 tổ hợp tác; cơ cấu ngành nghề chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động sản xuất vật chất. Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện, đặc biệt là hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi...

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được tổ chức kịp thời và có nhiều đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh anh hùng về những thành tựu, kinh nghiệm đạt được thời gian qua, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: “Tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn, trước mắt khó khăn còn lớn, đòi hỏi còn nhiều, yêu cầu còn cao. Sắp tới, Hà Tĩnh phải quyết tâm cao hơn nữa, đoàn kết thống nhất, có biện pháp quyết liệt hơn để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, theo hướng công nghiệp hóa”.
Theo TTXVN