(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, sáng 12/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014.

Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bế mạc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường.

Đầu giờ chiều, dưới sự điều hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên bế mạc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 trình Đại hội XII của Đảng.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10./.