(Chinhphu.vn) - Ngày 7/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) (Quyết định số 290) về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Công an về công tác dân vận. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: BCA
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí trong Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng công an nhân dân trong việc thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2010-2020.

Từ năm 2010 đến nay, cùng với Quyết định số 290, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiếp tục ban hành nhiều văn bản liên quan đến nhiệm vụ chính trị của ngành công an và công tác dân vận. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục lồng ghép nội dung các văn bản này vào Quyết định số 290 để tăng cường hiệu công tác dân vận.

Công an là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật rất quan trọng. Trong bối cảnh hiện nay đặt ra rất nhiều thách thức, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Bộ Công an tiếp tục đổi mới, làm sao gần dân hơn, sát dân hơn, để công tác dân vận đi vào cuộc sống của nhân dân. Đồng thời tin tưởng rằng, sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân sẽ giảm bớt gánh nặng cho ngành công an, góp phần giúp lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao. Tiếp tục tăng phối hợp trong hệ thống chính trị để ngành công an lắng nghe được nhiều chiều hơn trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh…


Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh BCA

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn ý thức sâu sắc những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị trong lực lượng công an nhân dân là thành quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự phấn đấu không ngừng của toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, địa phương và ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các tầng lớp nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 290 về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện hiệu quả những ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra; tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới...

Bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dâ trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho.

Trước đó, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã phát biểu nêu rõ, qua hơn 10 năm triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 290, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định công tác dân vận là một trong những công tác quan trọng, mang tính chiến lược, thường xuyên và lâu dài, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Bộ Công an đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, biện pháp lớn về công tác dân vận nhằm bảo đảm an ninh trật tự của đất nước.


Ảnh: BCA

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp thường xuyên coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Bộ Công an đã triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Đề án số 301 về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong công an nhân dân. Công an các đơn vị địa phương đã hướng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giúp ngắn thời gian giải quyết công việc, hiện đại hóa, công khai, minh bạch các thủ tục theo quy định. Kết quả, đạt 98,5% sự hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở và công tác đào tạo, xây dựng củng cố lực lượng làm công tác dân vận. Từ tháng 8/2018 đến nay, Bộ Công an đã điều động hơn 2.206 trường hợp từ các đơn vị cơ quan Bộ, trường công an nhân dân về công an địa phương để tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Theo CAND