(Chinhphu.vn) - Với phương châm “Dân chủ-kỷ cương-đoàn kết-đổi mới-phát triển”, sáng nay (24/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức bước vào phiên khai mạc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biếu tại Đại hội. Ảnh: Báo Vĩnh Long.
Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và 348 đảng viên đại diện gần 42.500 đảng viên trực thuộc Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL. Những thành tựu đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục phấn đấu phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Trong nhiệm kỳ tới, Vĩnh Long sẽ bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ và thuận lợi mới. Chính vì vậy, cần tranh thủ những thời cơ và thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững vào năm 2025.

Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư. Nâng cao năng suất, chất lượng lao động, thực hiện tốt các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, xã hội và các vấn đề về đời sống, thu nhập, giảm nghèo. Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử… nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển, thu hẹp khoảng cách với các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, mỗi đại biểu cần nghiên cứu, tìm ra những biện pháp, giải pháp tốt nhất để tham gia đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động, để sau Đại hội có cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, công tâm, khách quan lựa chọn những đồng chí tiêu biểu nhất để vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như bầu vào Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua là tỉnh đã đạt được mục tiêu tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL.

Việc thực hiện đồng bộ 8 nhiệm vụ cơ bản, 3 khâu đột phá và 6 chương trình hành động đã mang lại những kết quả tích cực, toàn diện và quan trọng cho tỉnh. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm ước đạt 4,9%. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là phát triển hệ thống đô thị, giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông mới trước 2 năm.

Các chỉ tiêu chủ yếu về tỉ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật, tạo việc làm mới, giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng chất. Phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ có nhiều đổi mới…

Đại hội cũng đề ra phương hướng: Tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ. Đồng thời, đề ra 3 khâu đột phá về tập trung phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngô Xuân Lịch lưu ý, thời gian tới, để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững Vĩnh Long sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thời cơ và vận hội phát triển cũng rất tốt, rất rộng mở.

Cơ bản tán thành với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong lãnh đạo, chỉ đạo tỉnh cần tập trung, dồn sức thực hiện quyết liệt 3 khâu đột phá để tạo sự chuyển biến căn bản, có tính quyết định trong giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt của sự phát triển.

Cần có giải pháp đột phá, quyết liệt để giải quyết vấn đề sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp, chuyển đổi theo hướng sản xuất quy mô lớn, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Tiếp tục dồn sức cho xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị.

Tiếp tục đầu tư phát triển, hoàn thiện hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hệ thống giao thông, các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. Tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục chuyển đổi mô hình phát triển để hội nhập quốc tế và tham gia thành công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh, cần đẩy mạnh phát triển văn hóa-xã hội, xây dựng con người Vĩnh Long phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng nâng chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, coi trọng phát triển Đảng. Chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là các bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ…

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp phải nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá mà báo cáo chính trị đã đề ra.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch cũng lưu ý, các đại biểu cần tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và thật sự tiêu biểu, gương mẫu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là một tập thể thật sự vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.