(Chinhphu.vn) - Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thu nộp BHXH sẽ chỉ còn 49,5 giờ/năm vào cuối năm 2015.
Năm 2014, BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp để phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH và thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng, số người tham gia ước đạt 64,2 triệu người, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng Internet được đẩy mạnh. Đến nay đã tiếp nhận và cung cấp phần mềm giao dịch miễn phí cho các doanh nghiệp tại 37 tỉnh, thành phố.

Cùng với tăng số đối tượng tham gia, số thu BHXH cũng tăng nhanh, năm 2014 ước đạt hơn 190 nghìn tỷ  đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 100,25% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn, lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của các đối tượng được chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi, quyền lợi của người tham gia BHYT cũng được nâng cao.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hoàn thành việc cắt giảm từ 263 thủ tục hành chính xuống còn 115. Nhiều biểu mẫu, chỉ tiêu được rà soát, loại bỏ đơn giản hơn. 450 BHXH cấp tỉnh, huyện đã hoàn thành việc xây dựng áo dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, 326 BHXH cấp huyện đang triển khai, dự kiến hoàn thành xây dựng, áp dụng và công bố phù hợp vào đầu quý II/2015.

Tuy nhiên, công tác thực hiện chính sách BHXH vẫn còn một số hạn chế. Đối tượng BHXH, BHYT mặc dù tăng 3,7% so với năm 2013 nhưng vẫn đạt thấp (BHXH chiếm khoảng 20% lực lượng lao động, BHYT khoảng 71% dân số). Việc tuân thủ pháp luật về BHXH của nhiều đơn vị sử dụng lao động cũng chưa nghiêm, tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH vẫn xảy ra ở các địa phương. Số nợ đến 30/11 là hơn 11 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc giải quyết chính sách BHXH đối với đối tượng có thời gian công tác trước năm 1995 còn nhiều vướng mắc, bất cập nhưng chưa được cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể. Một số vấn đề chưa được hướng dẫn kịp thời như: Mức lương làm căn cứ đóng và tính hưởng BHXH từ 1/5/2013 sau khi Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành đối với các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi, căn cứ để xác định thu nhập đối với nhân thân hưởng chế độ tử tuất.

Trong công tác chính sách BHYT, do chưa quy định cụ thể tiêu chí xác định tương đương về phân hạng đối với giá dịch vụ kỹ thuật tại bệnh việc tư nhân, chưa ban hành các phác đồ khám, chẩn đoán bệnh và điều trị bệnh chuẩn, chưa quy định bộ mã chuẩn danh mục dịch vụ kỹ thuật, danh mục thuốc và vật tư y tế nên công tác giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT gặp nhiều khó khăn.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Thị Xuân Phương, để khắc phục những nhược điểm trên, trong năm 2015, ngành BHXH sẽ tập trung hoàn thành 3 Đề án “Quy hoạch cơ sở vật chất của ngành BHXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, “Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020” và Đề án “Chiến lược hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020”.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng được tiếp tục đẩy mạnh, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thu nộp BHXH xuống còn 49,5 giờ/năm vào cuối năm 2015.

Thu Cúc