(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 23/1 đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã cho 2.225 khách hàng vay mới 6.713 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 1-2%.
Ảnh: VGP

Ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19”.

Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Theo đó, đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 222 khách hàng với tổng dư nợ là 867 tỷ đồng;  miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho 180 khách hàng với dư nợ 3.217 tỷ đồng;  cho vay mới lãi suất ưu đãi thấp hơn so với lãi suất cho vay trước khi có dịch khoảng từ 1-2% cho 2.225 khách hàng với doanh số cho vay mới lũy kế từ ngày 23/1 đến nay đạt 6.713 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 1.022 khách hàng với dư nợ 20,6 tỷ đồng.

Các khoản hỗ trợ tập trung vào các ngành: Công nghiệp chế biến, chế tạo (28%); hoạt động kinh doanh bất động sản (27%); vận tải kho bãi (11%); xây dựng (8%); bán buôn và bán lẻ (6,5%)...

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng đang xem xét, giải quyết 1.999 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 337 doanh nghiệp và 1.662 cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh với tổng dư nợ đề nghị là 9.874 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Lê Anh