(Chinhphu.vn) - Sáng 7/10, tại Nghệ An, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kinh tế Trung ương do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực tỉnh ủy Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.
Ảnh: Thanh Liêm

Cụ thể, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với thường trực tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII; 01 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2014; tình hình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; tình hình thực hiện Kết luận 56 ngày 21/2/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xác định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ tới (2015-2020); đóng góp vào việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII và văn kiện Đại hội XII của Đảng. 

Ông Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Nghệ An, đạt được nhiều chỉ tiêu kinh tế. Ngoài ra, Nghệ An cũng là tỉnh triển khai nhanh Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Tây Nghệ An.

Về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Nghệ An trong nhiệm kỳ tới, ông Vương Đình Huệ cho rằng, Nghệ An cần có tầm nhìn xa hơn, nên thuê tư vấn nước ngoài để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; trong đầu tư cần chọn trọng tâm, trọng điểm, cân đối nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để phục vụ cho phát triển công nghiệp, các doanh nghiệp FDI; giải quyết vấn đề an sinh xã hội; cần có tổng kết, sơ kết về xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho lao động nông thôn; quan tâm xây dựng thể chế, gắn xây dựng nông thôn mới với xây dựng đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp.

Để có thể hỗ trợ Nghệ An tốt hơn trong việc xây dựng chính sách, ông Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Nghệ An và Ban Kinh tế Trung ương cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, có giao ban định kỳ để phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung công việc.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (2010-2015), tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2011-2013 là 7,94%/mục tiêu của nhiệm kỳ là 11-12%;  GDP bình quân năm 2013 đạt 24,53 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 lần so với năm 2010 nhưng vẫn thấp hơn so với mục tiêu của đại hội đề ra là 33-34 triệu đồng.

Nghệ An đã đạt một số kết quả khá trên các lĩnh vực. Cho đến thời điểm hiện nay có 23/31 chỉ tiêu đã đạt mục tiêu Đại hội đề ra (trong đó có 6 chỉ tiêu dự kiến vượt mục tiêu). Các lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp các cấp, cao đẳng, đại học, số học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi quốc gia thuộc tốp đầu cả nước. Năm học 2013-2014, toàn tỉnh có khoảng 21.000 học sinh đỗ đại học, trong đó số thí sinh đạt điểm cao xếp thứ 2 cả nước, có 107 học sinh đạt giải Quốc gia, 01 học sinh đạt giải quốc tế...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề, tồn tại yếu kém, như tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế; kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ bản còn chậm; sản xuất công nghiệp vẫn chưa có sự bứt phá, hiệu quả thu hút đầu tư còn hạn chế...

Thanh Liêm