(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế vừa tặng 165.000 khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19 cho 33 trung tâm y tế huyện có đường biên giới thuộc 7 tỉnh là Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai và Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trao tặng khẩu trang y tế phục vụ phòng chống COVID-19 cho tỉnh Cao Bằng

Việc tặng khẩu trang nhằm tăng cường nguồn lực cho các cơ sở y tế tuyến huyện biên giới thực hiện công tác phòng chống COVID-19. Số khẩu trang này huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, không sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, tỉnh Cao Bằng được hỗ trợ 45.000 khẩu trang y tế cho 9 trung tâm y tế huyện là Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hoà và Thạch An. Đồng thời Bộ Y tế tặng thêm 5.000 khẩu trang y tế cho bộ đội biên phòng tại cửa khẩu Trà Lĩnh-Cao Bằng.

Trong khi đó, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên được hỗ trợ 5.000 khẩu trang.

Bốn trung tâm y tế huyện của tỉnh Lai Châu là Trung tâm y tế huyện Mường Tè, Phong Thổ, Nậm Nhùn và Sìn Hồ được hỗ trợ 20.000 khẩu trang.

Tại tỉnh Lào Cai, 4 trung tâm y tế thành phố, huyện là Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai, huyện Si Ma Cai, Bát Xát và Mường Khương được hỗ trợ 20.000 khẩu trang.

Hỗ trợ 35.000 khẩu trang y tế cho 7 trung tâm y tế huyện của tỉnh Hà Giang là Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Vị Xuyên, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì và Xín Mần.

Hỗ trợ 25.000 khẩu trang cho 5 trung tâm y tế huyện của tỉnh Lạng Sơn được gồm Trung tâm Y tế huyện Đình Lập, Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định và Cao Lộc.

Ba trung tâm y tế huyện của tỉnh Quảng Ninh là Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Móng Cái và Bình Liêu được hỗ trợ 15.000 khẩu trang.

Theo Báo SK&ĐS