(Chinhphu.vn) - Nhằm triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, các địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Ảnh minh họa

Sở Du lịch thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trong lĩnh vực du lịch. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức về quản lý rác thải nhựa đại dương đến cán bộ, công chức cơ quan, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố; tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư và du khách trong việc thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải từ sản phẩm nhựa; ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các hoạt động dịch vụ du lịch để bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, an toàn và thân thiện.

Hải Phòng phấn đấu đến năm 2025, 80% các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch ven biển trên địa bàn thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon. Đến năm 2030, các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon sẽ không được sử dụng tại 100% các khu, điểm du lịch, dịch vụ trên.

Để đạt được mục tiêu trên, Sở Du lịch thành phố Hải Phòng đưa ra nhiều biện pháp để triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong giai đoạn 2021 - 2022, Sở thực hiện thí điểm mô hình quản lý, giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy tại khu du lịch Cát Bà và Đồ Sơn.

Bên cạnh đó, khuyến khích các hình thức sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường tại các khu, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn tại Hải Phòng. Đồng thời, lồng ghép việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, khu du lịch với việc chấp hành cam kết giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa tại cơ sở.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa phê duyệt Kế hoạch hành động của tỉnh về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 90% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; thực hiện việc quan trắc hằng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại khu vực lưu vực cửa sông Vu Gia - Thu Bồn và 2 xã đảo Tân Hiệp, Tam Hải.

Đến năm 2030, phấn đấu giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy...

Trong thời gian tới, Quảng Nam tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển; kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương; điều tra, khảo sát, rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Phú Yên là địa phương có nguồn tài nguyên đa dạng và rất quý giá; tỉnh cũng là một trong các đô thị đầu tiên tham gia Chương trình Đô thị giảm nhựa. Tỉnh Phú Yên đang phối hợp xây dựng kế hoạch quản lý rác thải nhựa và chất thải nhựa đại dương đến năm 2030; triển khai cuộc thi sáng kiến giảm rác thải nhựa; chiến dịch truyền thông cuộc xâm chiếm của rác.

Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam đã cam kết cùng với tỉnh Phú Yên đưa thành phố Tuy Hòa trở thành đô thị điểm, không rác thải nhựa trong những năm tới.

Để xây dựng Phú Yên trở thành tỉnh xanh - sạch - đẹp, trong thời gian tới, tỉnh Phú Yên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, nâng cao hiệu quả thu gom vận chuyển chất thải, nhân rộng các mô hình điểm về xử lí rác thải nhựa, rác thải nhựa đại dương, giám sát thu gom vận chuyển rác thải nhựa, phấn đấu đến năm 2025 giảm 30% lượng rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh ra môi trường.

Minh Hiển