(Chinhphu.vn) - Hiện nay, nông dân các địa phương trong cả nước đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, phấn đấu hoàn thành khâu gieo cấy trong tháng 7 này.

Các địa phưong tập trung gieo cấy lúa mùa - Ảnh minh họa
Vụ mùa năm nay, tỉnh Lào Cai phấn đấu gieo cấy 20.189 ha lúa, đến nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đã gieo cấy được hơn 10.500 ha lúa, đạt trên 50% kế hoạch. Các huyện có tiến độ cấy lúa vụ mùa sớm là Bắc Hà, Mường Khương, Sa Pa, Si Ma Cai, Bát Xát.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai, vụ mùa năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, nông dân được cung ứng đầy đủ giống, vật tư phân bón và được tham gia tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm bón lúa trước khi vào vụ mới.

Đến nay, các địa phương trong tỉnh Lào Cai đã cơ bản hoàn tất khâu làm đất và đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, phấn đấu hoàn thành khâu gieo cấy trong tháng 7 này.

Nhiệm vụ trọng tâm vụ mùa năm nay của tỉnh Thái Nguyên là phấn đấu gieo cấy 39.500 ha lúa với năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha. Trong đó, diện tích lúa lai là 5.000 ha, lúa thuần cao sản 8.500 ha.

Vụ mùa này, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hỗ trợ giá giống (30.000 đồng/sào) cho diện tích cấy các giống lúa lai Syn6, Bio404, VL20, Nhị ưu 838; Nhị ưu 986. Ngoài ra, bắt đầu từ vụ mùa năm nay, giống lúa lai Airze B- TE1 của Ấn Độ cũng được đưa vào cơ cấu giống lúa lai của tỉnh Thái Nguyên và được hỗ trợ giá giống.

Đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành gần 90% diện tích gieo cấy lúa mùa.

Vụ mùa năm nay, tỉnh Thái Bình phấn đấu gieo cấy 81.500 ha lúa, năng suất đạt 62 tạ/ha trở lên. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương xây dựng đề án sản xuất vụ mùa từ rất sớm và đề ra nhiều giải pháp.

Trong đó xác định rõ 2 trà lúa chính: Mùa sớm và Mùa trung; mở rộng diện tích trà mùa sớm, phấn đấu trà mùa lúa sớm đạt từ 40-45% tổng diện tích gieo trồng bằng các giống lúa ngắn ngày nhằm tạo thuận lợi và đảm bảo cho kế hoạch gieo trồng cây vụ Đông ưa ấm; tăng cường cơ giới hoá, chủ động làm đất sớm, nhanh; gieo cấy lúa mùa đúng lịch thời vụ, phấn đấu cấy xong trước ngày 25/7/2013.

Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục cùng nông dân bám sát đồng ruộng, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh... với hy vọng sẽ giành được vụ mùa thắng lợi.

Phương Hiển