(Chinhphu.vn) - Chỉ còn vài tuần nữa là năm học 2014 - 2015 bắt đầu. Nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý thu, chi tại các đơn vị giáo dục trên địa bàn.
Ảnh minh họa

Lấy ý kiến thống nhất về các khoản thu, chi

Năm học mới này, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo phải phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính các quận, huyện để thống nhất hướng dẫn thu, chi năm học 2014-2015. Các trường học phải tổ chức lấy ý kiến thống nhất từ phụ huynh về các khoản thu, chi. Tất cả khoản thu, chi phải được phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán của đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã hướng dẫn thực hiện thu, chi học phí và các khoản thu khác trong năm học mới 2014 - 2015 với các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó, các quy định về miễn giảm học phí, thu và sử dụng học phí không thay đổi so với năm học trước. Việc thu và sử dụng các khoản thu khác được thực hiện theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, theo phân cấp quản lý, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thống nhất bằng văn bản các khoản thu khác của các đơn vị dựa trên hồ sơ đề xuất của các trường trong tháng 9/2014. Đây được coi là một trong những biện pháp hạn chế lạm thu đầu năm của Hà Nội.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục; không để tình trạng lạm thu tái diễn; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện trái quy định...

Không được giao chỉ tiêu huy động

Tỉnh Bình Định cũng vừa giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương kiểm tra và có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc, trường THPT, Trung tâm Giáo dục từ xa tỉnh, Trung tâm Giáo dục từ xa - Hướng nghiệp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công khai những khoản thu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tỉnh yêu cầu cơ quan quản lý cấp trên không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động, không gắn việc huy động đóng góp với cung cấp dịch vụ công và người dân được hưởng. Đối với nguồn thu học phí, phải thực hiện đúng chủ trương để lại cho các đơn vị tự chủ quản lý, sử dụng; cơ quan quản lý cấp trên không được tự ý quy định tỉ lệ điều tiết từ đơn vị nộp về để sử dụng chi tiêu tập trung.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND có trách nhiệm theo dõi, quản lý, chỉ đạo chấn chỉnh việc huy động đóng góp quỹ tại các phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng huy động đóng góp không đúng quy định và sử dụng các quỹ trái phép trên địa bàn...

 

Phương Nhi