(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định công nhận 9 xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 9 xã thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bao gồm xã: Sơn Lai, Sơn Thành, Gia Lâm, Phú Long, Phú Lộc, Quỳnh Lưu, Yên Quang, Gia Sơn, Quảng Lạc.

Các xã An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Minh Hiển