(Chinhphu.vn) – Bắc Kạn tiếp tục lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Ảnh minh họa

Theo tổng hợp của UBND tỉnh Bắc Kạn, kết quả lấy ý kiến cử tri của các xã thuộc huyện Bạch Thông, Na Rì, Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn như sau:

Tại xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, số cử tri đồng ý với Đề án là 983/1371 người, đạt tỷ lệ 71,69%.

Tại huyện Na Rì, số cử tri xã Văn Học đồng ý với Đề án là 561/840 người, đạt tỷ lệ 66,78%; số cử tri xã Lương Thành đồng ý với Đề án là 504/559 người, đạt tỷ lệ 90,16%; số cử tri xã Ân Tình đồng ý với Đề án là 556/799 người, đạt tỷ lệ 69,58%; số cử tri xã Hữu Thác đồng ý với Đề án là 569/685 người, đạt tỷ lệ 83,06%.

Tại huyện Ba Bể, số cử tri xã Cao Trĩ đồng ý với Đề án là 953/1621 người, đạt tỷ lệ 58,79%; số cử tri xã Thượng Giáo đồng ý với Đề án là 2656/2696 người, đạt tỷ lệ 98,52%.

Mời bạn đọc xem toàn văn Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của các xã thuộc huyện Bạch Thông, Na Rì, Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tại đây.

Tuệ Văn