(Chinhphu.vn) – Các Đề án thành lập thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương, thành lập 4 phường thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được đông đảo cử tri ủng hộ.
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, số cử tri tham gia ý kiến đối với Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương là 111.013/113.243 cử tri. Số cử tri tán thành Đề án là 110.276 người, đạt tỷ lệ 97,38% so với tổng số cử tri.

Có 93.934/94.241 cử tri tham gia ý kiến về Đề án thành lập thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương. Số cử tri tán thành Đề án là 93.017 người, đạt tỷ lệ 98,7% so với tổng số cử tri.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập 4 phường trên cơ sở chuyển đổi nguyên hiện trạng dân số, diện tích, địa giới hành chính các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên.

Theo đó, tổng số cử tri xã Vĩnh Tân tham gia ý kiến là 6.115/6.824 người. Tỷ lệ cử tri tán thành là 100%.

Số cử tri xã Phú Chánh tham gia ý kiến là 4.497/4.604 người, trong đó có 4.487 cử tri đồng ý với đề án, đạt tỷ lệ 99,78%.

Số cử tri xã Tân Vĩnh Hiệp tham gia ý kiến là 7.305/7.305 người. Số cử tri đồng ý là 7.289 người, đạt tỷ lệ 99,78%.

Số cử tri xã Hội Nghĩa tham gia ý kiến là 6.474/6.605 người. Số cử tri đồng ý là 6.429 người, đạt tỷ lệ 99,30%.

Mời bạn đọc xem Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương tại đây;

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương tại đây;

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập 4 phường trên cơ sở chuyển đổi nguyên hiện trạng dân số, diện tích, địa giới hành chính các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên tại đây.

Tuệ Văn