(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn 07 huyện, thành phố (Hạ Long; Hoành Bồ; Uông Bí; Đầm Hà; Hải Hà; Tiên Yên; Bình Liêu); 49 xã, phường, thị trấn (Hạ Long: 20; Hoành Bồ: 13; Uông Bí: 02; Đầm Hà: 02; Hải Hà: 08; Tiên Yên: 02; Bình Liêu: 02) liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri. Trong quá trình triển khai việc lấy ý kiến cử tri, UBND các cấp đã tích cực, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2021.

Kết quả, về việc nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, có 153180/154514 cử tri ủng hộ.

Có 6930/7173 cử tri Thị trấn Trới ủng hộ thành lập phường Hoành Bồ trên cơ sở nguyên trạng thị trấn Trới, đạt tỷ lệ 96,61%.

Có 9226/9366 cử tri ủng hộ nhập xã Quảng Điền, xã Quảng Trung, xã Phú Hải vào thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, đạt tỷ lệ 98,5%.

Có 4719/4846 cử tri ủng hộ nhập xã Quảng Thắng vào xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, đạt tỷ lệ 97,37%.

Có 4033/4136 cử tri ủng hộ nhập xã Tiến Tới vào xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, đạt tỷ lệ 97,50%.

Có 5977/6242 cử tri ủng hộ nhập xã Điền Công vào phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, đạt tỷ lệ 95,75%.

Có 3105/3371 cử tri ủng hộ nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, đạt tỷ lệ 92,11%.

Phương án nhập xã Đại Thành vào xã Đại Dực, huyện Tiên Yên được 100% cử tri 2 xã ủng hộ.

Có 5216/5426 cử tri ủng hộ nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, đạt tỷ lệ 96,13%.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021 tại đây.

Tuệ Văn