(Chinhphu.vn) – Đề án thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Cử tri nhất trí thành lập thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng Đề án thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi và đã tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn huyện Đức Phổ về Đề án.

Kết quả, tổng số cử tri trên địa bàn là 107.374 cử tri, số cử tri lấy ý kiến: 102.947 cử tri. Số cử tri đồng ý là 99.504 cử tri, đạt tỷ lệ 92,67% so với tổng số cử tri trên địa bàn; số cử tri không đồng ý là 2.068 cử tri, chiếm tỷ lệ 1,93% so với tổng số cử tri trên địa bàn.

Tuệ Văn