(Chinhphu.vn) – Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R’la của huyện Đắk Mil và xã Cư Knia của huyện Cư Jút; điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân của huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Một góc thị trấn Đắk Mâm - Ảnh: Báo Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri tại từng thôn, tổ dân phố trên địa bàn 5 xã, thị trấn của huyện  Đắk Mil, huyện Cư Jút và huyện Krông Nô, kết quả như sau:

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R’la của huyện Đắk Mil và xã Cư Knia của huyện Cư Jút, tại xã Đắk R’la có 6.969/7.041 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,98%; tại xã Cư Knia có 5.088/5.795 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 87,80%.

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân của huyện Krông Nô, tại thị trấn Đắk Mâm có 4.518/4.908 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 92,05%; tại xã Tân Thành có 2.009/2.205 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 91,11%; tại xã Nam Xuân có 3.498/3.921 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 89,21%.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả họp lấy ý kiến cử tri về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R’la của huyện Đắk Mil và xã Cư Knia của huyện Cư Jút; điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân của huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông tại đây.

Tuệ Văn