(Chinhphu.vn) – Việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Ảnh minh họa

Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang đã được UBND các xã, thị trấn có liên quan (xã An Tường, thành phố Tuyên Quang; xã Kim Phú, huyện Yên Sơn; xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn; xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang và thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn) tổ chức lấy ý kiến với tổng số cử tri là 32.574 người. Kết quả, số cử tri tham gia lấy ý kiến là 32.131 người. Có 88,63% cử tri trên địa bàn đồng ý, 9,99% cử tri trên địa bàn không đồng ý với Đề án.

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn có liên quan, Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang, Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp, biểu quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Kết quả, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân xã An Tường tham gia dự họp (96,55% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã) đồng ý với Đề án; 100% đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đội Cấn tham gia dự họp (92% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân) đồng ý với Đề án; 100% đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kim Phú tham gia dự họp (87,88% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân) đồng ý với Đề án; 100% đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú Lâm (89,29% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân) đồng ý với Đề án.

Hội đồng nhân dân thị trấn Tân Bình có tổng số đại biểu tham dự họp là 24/27 người. 100% đại biểu dự họp tán thành điều chỉnh thị trấn Tân Bình về thành phố Tuyên Quang quản lý; 4,16% đại biểu dự họp tán thành thị trấn Tân Bình nhập với xã Đội Cấn để thành lập phường Đội Cấn.

Đối với việc thành lập phường An Tường, Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang đã họp năm 2017 với 26/30 đại biểu. Kết quả, 100% đại biểu dự họp tán thành thành lập phường An Tường.

Đối với điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang (phường Đội Cấn, phường Mỹ Lâm), tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang dự họp là 28/29 người. Kết quả, 100% đại biểu dự họp tán thành.

Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn có 35/39 đại biểu dự họp. 100% đại biểu tán thành Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã họp năm 2017 về việc thành lập phường An Tường với tổng số 57/59 đại biểu tham dự, kết quả 100% đại biểu tán thành. 54/59 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham dự họp về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang (phường Đội Cấn, phường Mỹ Lâm), kết quả 100% đại biểu tán thành.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri, của Hội đồng nhân dân các cấp về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tại đây.

Tuệ Văn