(Chinhphu.vn) – Đa số cử tri ủng hộ sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh đã tổ chức xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 – 2021 (sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và tiến hành lấy ý kiến cử tri xã Mỹ Phước và thị trấn Mỹ Phước theo quy định.

Kết quả, tại xã Mỹ Phước có 2.680/2.703 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,15%. Tại thị trấn Mỹ Phước có 2.233/2.250 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,24%.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang tại đây.

Tuệ Văn