(Chinhphu.vn) – Việc thành lập thị xã Trảng Bàng và thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được đông đảo cử tri ủng hộ.
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của UBND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đối với việc thành lập thị xã Trảng Bàng, có 130.763/130.780 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó, có 130.695/130.780 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,935%.

Đối với việc thành lập 6 phường thuộc thị xã Trảng Bàng (phường Trảng Bàng, phường An Hòa, phường An Tịnh, phường Gia Lộc, phường Lộc Hưng, phường Gia Bình), có 92.956/93.005 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,95%.

Đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Gia Lộc và thị trấn Trảng Bàng (sáp nhập ấp Gia Huỳnh thuộc xã Gia Lộc vào thị trấn Trảng Bàng), có 29.887/29.891 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,99%.

Đối với việc sáp nhập 2 xã Bình Thạnh và Phước Lưu thành một đơn vị hành chính mới, đặt tên xã mới sau khi sáp nhập là xã “Phước Bình”, có 13.119/13.176 cử tri đồng ý sáp nhập 2 xã, đạt tỷ lệ 99,567%, có 12.947/13.176 cử tri đồng ý đặt tên xã mới là xã Phước Bình, đạt tỷ lệ 98,262%.

Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, đối với việc thành lập thị xã Hòa Thành trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Hòa Thành, có 122.208/123.338 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,084%.

Đối với việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Hòa Thành (phường Long Hoa, phường Hiệp Tân, phường Long Thành Bắc, phường Long Thành Trung), kết quả lấy ý kiến cử tri cụ thể như sau:

Có 14.073/14.123 cử tri ủng hộ thành lập phường Long Hoa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Hòa Thành, đạt tỷ lệ 99,65%. Có 14.472/14.477 cử tri ủng hộ thành lập phường Hiệp Tân trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của xã Hiệp Tân, đạt tỷ lệ 99,97%. Có 16.239/16.251 cử tri ủng hộ thành lập phường Long Thành Bắc trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của xã Long Thành Bắc, đạt tỷ lệ 99,93%. Có 16.854/17.011 cử tri ủng hộ thành lập phường Long Thành Trung trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của xã Long Thành Trung, đạt tỷ lệ 99,08%.

Mời bạn đọc xem toàn văn:

- Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri thông qua Đề án thành lập thị xã Trảng Bàng và các phường thuộc thị xã Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh tại đây;

- Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri thông qua Đề án thành lập thị xã Hòa Thành và các phường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tại đây.

Tuệ Văn