(Chinhphu.vn) – Đề án thành lập các phường Hương Mạc, Phù Chẩn, Phù Khê, Tương Giang, Tam Sơn thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được đông đảo cử tri ủng hộ.
Ảnh minh họa

Cụ thể, tại xã Hương Mạc, có 7081/10074 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 70,29%. Xã Phù Chẩn có 6019/6456 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 93,23%. Xã Phù Khê có 5238/6655 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 78,71%. Xã Tam Sơn có 7620/8674 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 87,85%. Xã Tương Giang có 8043/8290 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 97,02%.

Mời bạn đọc xem toàn văn Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập 5 phường: Hương Mạc, Phù Chẩn, Phù Khê, Tương Giang, Tam Sơn thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tại đây.

Tuệ Văn