(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Bình Định đã xây dựng Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và tổ chức lấy ý kiến cử tri. Đa số cử tri đồng ý với Đề án.

Cụ thể, về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn, tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến là 164.535/168.425 người, đạt tỷ lệ 97,69%; số cử tri đồng ý là 162.884 người, đạt tỷ lệ 96,71%; số cử tri không đồng ý là 1.485 người, có tỷ lệ 0,88%.

Về thành lập các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến là 119.350/122.541 người, đạt tỷ lệ 97,4%; số cử tri đồng ý là 118.210 người, đạt tỷ lệ 96,47%; số cử tri không đồng ý là 1.009 người, tỷ lệ 0,82%.

Mời bạn đọc xem toàn văn bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn.

Tuệ Văn