(Chinhphu.vn) - Ngày 10/9, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 của Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Minh Trang

Bà Lương Nguyệt Thu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 536 trường hợp đảng viên (giảm 4,62% so với nhiệm kỳ trước) và 4 tổ chức đảng vi phạm (giảm 55,5% so với nhiệm kỳ trước).

UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 165 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (giảm 50,45% so với nhiệm kỳ trước), kết luận có 147 đảng viên vi phạm và đã thi hành kỷ luật 90 đảng viên; kiểm tra 14 tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm (giảm 53,33% so với nhiệm kỳ trước), kết luận có 12 tổ chức đảng vi phạm, thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật trong Đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 2.302 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (giảm 17,96% so với nhiệm kỳ trước), kết luận có 74 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 309 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng (tăng 15,73% so với nhiệm kỳ trước), kết luận có 6 tổ chức đảng chưa làm tốt công tác thi hành kỷ luật trong Đảng.

Với kết quả trên, bà Lương Nguyệt Thu đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, UBKT các cấp trực thuộc Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ qua có những chuyển biến tích cực. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được cấp ủy quan tâm thực hiện, qua đó giúp tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng cũng thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm vẫn còn tồn tại, đó là một số UBKT chưa làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy cũng như thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, dẫn đến chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Công tác kiểm tra chưa đi sâu vào các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản…

Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn lúng túng, chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa có các giải pháp tích cực về công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn và đẩy lùi vi phạm trong cán bộ, đảng viên, nhất là vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đang có chiều hướng gia tăng.

Trong nhiệm kỳ mới 2015-2020, Thành ủy Đà Nẵng đề nghị UBKT các cấp chú trọng vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giúp cấp ủy nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý, giải quyết kịp thời tố cáo, khiếu nại.

Tăng cường giám sát chuyên đề, qua kiểm tra, giám sát phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu biểu, nâng cao chất lượng phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, các cơ quan nội chính, các cơ quan chức năng theo quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để tổ chức thực hiện đồng bộ và đạt kết quả cao.

Đồng thời, Thành ủy Đà Nẵng cũng kiến nghị Trung ương nghiên cứu ban hành các quy định, quy chế xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT, tổ chức đảng các cấp để tránh sự chồng chéo, trùng lặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

                                                                                      Minh Trang